Gå en första hjälpen utbildning och lär dig rädda liv

Det kan vara smart att gå en första hjälpen utbildning. Med en första hjälpen utbildning så kan du nämligen lära dig att rädda liv!  Om du är först på plats där det skett en olycka, så är dessa kunskaper bra att ha. Bland annat omfattar en utbildning i första hjälpen detta:

  • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
  • L – Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
  • A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
  • B – Blödning (Stoppa blödningar)
  • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
  • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
  • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den

Utöver att gå första hjälpen kurs, så kan det även vara värt att gå en HLR, alltså en hjärt-lungräddningskurs. Då är du förberedd på det mesta som kan ske.

Kurs med första hjälpen

Om du vill gå en första hjälpen utbildning, så kan du göra det via J.S Sjukvårdsutbildning. Hos dem finns det kurser inom första hjälpen samt att de även har olika former av HLR samt att de även har instruktörsutbildningar.

När en olycka skett, eller någon råkat ut för något, så är det bra att kunna ge första hjälpen. Det sker oftast i ett visst antal steg. Det är att först bedöma om det är ett livsfarligt läge eller inte. Därefter kontrollera andning, kolla om det är blödningar och stoppa dessa samt hjälpa personen att undvika att hamna i chock.

I en första hjälpen utbildning kan du även lära dig att känna igen tecken på olika sjukdomar som kan ha drabbat en viss person.